U bent hier:

Het ULC-bestuur

Het ULC-bestuur bestaat uit: Prof. mr. Elbert de Jong (voorzitter), mr. Antoinette Bakker en mr. Hanneke van Eijken (Sirius) en mr. Geertje Creijghton-Sluyk en mr. Titia de Kramer (Tilia). Als ULC-bestuur houden wij ons bezig met het reilen en zeilen van het ULC. Het bestuur wordt ondersteund door drs. Hein Augustijn (studieadviseur) en Ruben Scholtes (administratieve ondersteuning). Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor:

 • De voorlichting aan middelbare scholieren en verzorgen van werkgroepen tijdens meeloopdagen

 • De selectie van nieuwe ULC-ers;

 • De organisatie van honoursvakken

 • De organisatie van de oefenrechtbanken ;

 • De organisatie van de mini-stages;

 • De monitoring van de studievoortgang van studenten;

 • De begeleiding van studenten;

 • Het onderhouden van contacten met advocatenkantoren, de rechtbank, bedrijven en instellingen;

 • Het overleg met docenten en tutoren;

 • De organisatie van (trainings)bijeenkomsten voor ULC docenten;

 • Het terugkoppelen naar docenten van evaluatiegegevens;

 • Het maken van nieuw beleid;

 • De informatieverstrekking aan studenten;

 • Het deelnemen aan activiteiten van de studievereniging;

 • De organisatie en uitvoering van afstudeerbijeenkomsten;

 • Het beheren van het budget van het ULC;

 • Het afstemmen van de dagelijkse gang van zaken met de studievereniging;

 • Het onderhouden van contacten met bestuur Rechtsgeleerdheid en honoursdean;

 • De representatie naar buiten (denk aan conferenties bezoeken maar ook voorlichting geven over het ULC bij andere UU faculteiten)

Wij zijn per mail bereikbaar en kunnen snel een afspraak maken (Antoinette Bakker: e.c.a.bakker@uu.nl; Hanneke van Eijken: h.vaneijken@uu.nl)

 

Sponsoren