U bent hier:

Feiten en Fabels

'Wat is het ULC?' Hieronder staan een aantal fabels en feiten om je een beter beeld te geven van deze studie.

'Om bij het ULC binnen te komen, moet je minstens cum laude slagen.'
Fabel! Om het ULC binnen te komen moet je een doorzetter zijn en echt voor je studie Rechtsgeleerdheid willen gaan. Dit blijkt niet alleen maar uit je cijferlijst van de middelbare school. Een mooie lijst kan natuurlijk helpen om aan te tonen dat je hard kunt werken, maar dat is niet het enige wat voor je pleit. Extracurriculaire activiteiten op school, hobby’s, baantjes, cursussen, het zijn allemaal zaken die meewegen bij de beoordeling of je geschikt bent voor het ULC . Je hoeft dus niet cum laude te slagen om binnen te komen bij het ULC. Gemotiveerd zijn om je academisch te verdiepen en extra activiteiten te ondernemen zijn het belangrijkst en er zijn vele manieren om aan te tonen dat je die eigenschappen bezit. Bovendien is het van belang dat je goed kunt toelichten waarom je voor de studie Rechtsgeleerdheid (en meer in het bijzonder het ULC) kiest. Een duidelijke motivatie van je keuze is ook een belangrijke factor in de toelatingsprocedure bij het ULC.

'Het ULC is een andere opleiding dan Rechtsgeleerdheid.'
De studenten van het ULC volgen dezelfde vakken als de studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Vanaf het einde van het eerste jaar van je bachelor krijg je wel bij een aantal vakken extra onderwijs en een ander of extra deeltentamen. De vakken die extra onderwijs hebben, worden ‘honoursvakken’ genoemd. Daarnaast zorgen de studieverenigingen ook voor extra verdieping buiten het curriculum. Het is de bedoeling dat studenten zelf ondernemen en organiseren. Je kan bijvoorbeeld een module (reeksen lezingen) organiseren, zodat je over bepaalde onderwerpen meer kunt leren. Ook worden er vele excursies, reizen en bijvoorbeeld extra pleittrainingen georganiseerd. Allemaal door ULC’ers zelf dus! Als je het ULC succesvol hebt afgerond ontvang je naast je bachelordiploma Rechtsgeleerdheid, een honourscertificaat ter bevestiging van je afronding van het Utrecht Law College.

'Het ULC is een Engelstalige opleiding.'
Dit is wederom een fabel. De naam doet vermoeden dat het Utrecht Law College een Engelstalige opleiding is. Dit is echter niet waar. Je studeert aan het ULC Nederlands recht (in het Nederlands). Het Utrecht Law College bestaat uit 2 colleges: Sirius en Tilia. Dit format is afgeleid van de Engelse Colleges (Oxbridge) en daar heeft het Utrecht Law College dan ook haar naam aan te danken.

'Op het ULC zitten alleen maar mensen die hele hoge cijfers willen halen.'
Of dit een feit of een fabel is, is niet echt te zeggen. Gemiddeld halen ULC’ers vaak hoge cijfers, maar bij de lastige vakken hebben ook ULC’ers het moeilijk en worden er vele uurtjes in de bibliotheek doorgebracht. Het studeren gaat echt niet vanzelf. Als je je echter niet veel wilt inspannen voor je studie, is het ULC wellicht niet de plek voor jou. Bovendien ligt bij het ULC niet alleen de nadruk op goede cijfers, maar is het ook belangrijk dat je op andere manieren alles uit jezelf en je studie wilt halen. Zoals hierboven naar voren is gekomen, gaat het hierbij ook om het deelnemen aan of organiseren van activiteiten naast je studie.

Sponsoren