U bent hier:

Feiten en Fabels

Wat is het ULC? Hieronder staan een aantal fabels en feiten om je een beter beeld te geven van deze studie.

Om bij het ULC binnen te komen, moet je minstens cum laude slagen.

Fabel! Om het ULC binnen te komen moet je een doorzetter zijn en echt voor je studie rechten willen gaan. Dit blijkt niet alleen maar uit je cijferlijst van de middelbare school. Een mooie lijst kan natuurlijk helpen om aan te tonen dat je hard kunt werken, maar dat is niet het enige wat voor je pleit. Extra-curriculaire activiteiten op school, hobby’s, baantjes, cursussen, het zijn allemaal zaken die meewegen bij de beoordeling of je geschikt bent voor het ULC . Je hoeft dus echt niet cum laude te slagen of bizarre dingen gedaan te hebben om binnen te komen bij het ULC. Gemotiveerd zijn om je academisch te verdiepen en extra activiteiten te ondernemen, zijn het allerbelangrijkst en er zijn vele manieren om aan te tonen dat je die eigenschap bezit. Bovendien is het heel belangrijk dat je goed kunt uitleggen waarom je voor de studie rechtsgeleerdheid (en meer in het bijzonder het ULC) kiest. Een duidelijke motivatie van je keuze is ook een belangrijke factor in het ‘binnen komen’ bij het ULC.

Het ULC is een andere opleiding dan rechtsgeleerdheid.

De studenten van het ULC volgen dezelfde vakken als de studenten rechtsgeleerdheid. Vanaf het einde van het eerste jaar van je bachelor krijg je wel bij een aantal vakken extra onderwijs en een ander of extra deeltentamen. De vakken die extra onderwijs hebben, worden ‘honoursvakken’ genoemd. Buiten het curriculum is er ook ruimte voor extra verdieping bij het ULC. Deze verdieping wordt veelal georganiseerd door de studenten zelf door middel van Studievereniging Sirius. Het is de bedoeling dat je ook zelf dingen onderneemt en organiseert. Je kan bijvoorbeeld een module (reeksen lezingen) organiseren, zodat je over bepaalde onderwerpen meer kunt leren. Hier zijn geen tentamens aan verbonden. Ook worden er vele excursies, reizen en bijvoorbeeld extra pleittrainingen georganiseerd. Allemaal door ULC’ers zelf dus! Als je het ULC succesvol hebt afgerond ontvang je naast een bachelordiploma in rechtsgeleerdheid ook een speciaal certificaat ter bevestiging van je afronding van het Utrecht Law College.

Het ULC is een Engelstalige opleiding.

Dit is wederom een fabel. Vanwege de naam denken veel mensen dat het Law College een Engelstalige opleiding is, iets soortgelijks aan het University College. Dit is niet waar, je studeert aan het ULC gewoon Nederlands recht (in het Nederlands). Het Utrecht Law College bestaat uit 2 colleges: Sirius en Tilia, dit format is afgeleid van de Engelse Colleges en daar heeft het Utrecht Law College dan ook haar naam aan te danken.

Op het ULC zitten alleen maar mensen die hele hoge cijfers willen halen.

Of dit een feit of een fabel is, is niet echt te zeggen. Gemiddeld halen ULC’ers vaak hoge cijfers, maar bij de lastige vakken hebben ook ULC’ers het moeilijk en worden er vele uurtjes in de bibliotheek doorgebracht. Het studeren gaat echt niet vanzelf. Er zijn ook ULC’ers die een keer een vak niet halen en dan moet je niet direct stoppen met de studie. Als je echter niet veel wilt inspannen voor je studie en gaat voor een zes, is het ULC wellicht niet de plek voor jou. Bovendien ligt bij het ULC niet alleen de nadruk op goede cijfers, maar is het ook belangrijk dat je op andere manieren alles uit jezelf en je studie wilt halen. Zoals hierboven naar voren is gekomen, gaat het hierbij ook om het deelnemen aan of organiseren van activiteiten naast je studie.

Sponsoren