U bent hier:

Vereniging

Na de oprichting van het Utrecht Law College werd er vanuit de studenten het idee geopperd om een eigen studievereniging voor het College op te richten. Niet alleen zouden er activiteiten vanuit het docententeam worden georganiseerd, ook was het de bedoeling dat studenten voor elkaar activiteiten zouden organiseren. Op 23 november 2005 was het zover: Studievereniging Sirius werd geboren.

Sinds haar oprichting organiseert zij een belangrijk deel van de extracurriculaire activiteiten die het Utrecht Law College onderscheidt van de algemene bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Het is één van de kerndoelstellingen van het ULC dat studenten zich actief opstellen en zelf een bijdrage leveren aan de vormgeving van hun opleiding. Het enthousiasme en de ambitie van de studenten maken het Utrecht Law College en Sirius tot het succes dat het is.

De activiteiten van Sirius vloeien voort uit de drie pijlers van de vereniging: inhoudelijke verdieping, arbeidsmarktoriëntatie en een sociale gemeenschap.

Inhoudelijke verdieping
Sirius biedt een breed scala aan verbredende en verdiepende inhoudelijke activiteiten. Een aantal van deze activiteiten zijn voor elke ULC'er verplicht. Deze activiteiten worden grotendeels georganiseerd door het docentenbestuur, zoals het honoursonderwijs, de ministages en oefenrechtbanken. 

Daarnaast is er een groot aanbod aan inhoudelijke activiteiten die de studenten de mogelijkheid biedt om hun persoonlijke interesses te ontdekken en bij deze interesses aansluiting te zoeken. Deze activiteiten zijn ook deels verplicht en worden door Sirius zelf georganiseerd. Voorbeelden van deze inhoudelijke activiteiten zijn het jaarlijkse Symposium, de maandelijkse avondcolleges en de modules.

Arbeidsmarktoriëntatie
Sirius biedt haar studenten al in een vroeg stadium arbeidsmarktoriëntatie aan. Studenten kunnen in het eerste jaar al op bezoek bij advocatenkantoren, bedrijven en overheidsinstanties. Door al vroeg te beginnen aan de arbeidsmarktoriëntatie hebben de studenten bij het afronden van de bachelor aan het Utrecht Law College bijna alle mogelijke carrièreopties gezien, waardoor ze een weloverwogen besluit kunnen nemen over hun vervolgcarrière. Tot slot biedt de arbeidsmarktoriëntatie de studenten van het Utrecht Law College de mogelijkheid om al tijdens de bachelor een waardevol netwerk op te bouwen.

Sociale gemeenschap
Een belangrijke pijler van het Utrecht Law College is de sterke gemeenschap waar de studenten zelf actief aan bijdragen. Zo worden er veel verschillende sociale en culturele activiteiten georganiseerd door de commissies. Denk hierbij aan studiereizen, sporttoernooien en borrels. Deze activiteiten komen ten goede aan de integratie binnen Sirius, de samenwerking en natuurlijk de sfeer! Naast de inspanning van de studenten, dragen ook de betrokken docenten en tutoren bij aan de sterke gemeenschap. De studenten zitten in vaste werkgroepen en leren zo hun medestudenten en docenten echt goed kennen. Op deze manier komt er een sterke gemeenschap tot stand die veel mogelijk weet te maken binnen de vereniging. 

Sponsoren