U bent hier:

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat uit zes Sirius-studenten bestaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Een bestuursjaar bij Sirius is parttime, de bestuursleden studeren in hun bestuursjaar gewoon door. In het bestuur zit tenminste een eerstejaars en ouderejaars. Deze combinatie zorgt ervoor dat het bestuur dicht bij de vereniging staat. 

Er zijn zes verschillende functies binnen het bestuur: Praeses, ab Actis, Fiscus, Vice-Praeses, Commissaris Externe Betrekkingen en Assessor.

Praeses
De Praeses is de voorzitter van het studentenbestuur en heeft een zeer veelzijdig takenpakket; de Praeses is verantwoordelijk voor vrijwel alle zaken die met Sirius te maken hebben en ziet erop toe dat alles binnen de vereniging goed verloopt. Zo heeft de Praeses veel contact met verschillende partijen zoals het (docenten)bestuur van het Utrecht Law College, de Universiteit Utrecht en de overige studieverenigingen. Ieder jaar begeleidt de Praeses de Kiescommissie, de Promotiecommissie en de Diescommissie. Daarnaast zit de Praeses zowel de bestuursvergaderingen als de Algemene Ledenvergaderingen voor en wordt deze persoon bestuurslid van het Alumninetwerk van Sirius. Het mail adres van de Praeses is praeses@ulcsirius.nl

ab Actis
Binnen het bestuur is de ab Actis verantwoordelijk voor het contact met de leden: de ab Actis vormt het aanspreekpunt voor de leden. Deze persoon verstuurt ook de wekelijkse nieuwsbrief, houdt de website up-to-date en beheert het ledenbestand. Daarnaast notuleert de ab Actis zowel de wekelijkse bestuursvergaderingen als de ALV’s. Het mailadres van de ab Actis is secretariaat@ulcsirius.nl.

Fiscus
De Fiscus is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De Fiscus houdt zich bezig met de resultatenrekening, maar ook de financiële plannen van vrijwel elke commissie. Hiernaast doet de Fiscus alle betalingen en stelt die alle facturen en contracten op. Het mailadres van de Fiscus is fiscus@ulcsirius.nl.

Vice-Praeses
De Vice-Praeses van Sirius is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke activiteiten. Dit zijn bij Sirius de Avondcolleges en excursies, de Modules, het Symposium en een aantal inhoudelijke activiteiten die in samenwerking met andere studieverenigingen worden georganiseerd. De Vice-Praeses coördineert deze activiteiten en draagt er zorg voor dat ze allemaal van hoog niveau zijn, dat er genoeg diversiteit in zit en dat elke activiteit in zijn geheel soepel verloopt. Het mailadres van de Vice-Praeses is vicepraeses@ulcsirius.nl.

Commissaris Externe Betrekkingen
De Commissaris Externe Betrekkingen is verantwoordelijk voor het contact met alle externe partijen die verbonden zijn of zich willen verbinden met Sirius. De Commissaris Externe Betrekkingen is daardoor ook verantwoordelijk voor de inkomsten van de vereniging. Daarnaast is de Commissaris Externe Betrekkingen verantwoordelijk voor de arbeidsmarktoriëntatie. Hoewel de activiteiten ieder jaar kunnen veranderen organiseert de Commissaris Externe Betrekkingen in ieder geval vier grote evenementen: de Utrechtse Pleitkampioenschappen, het recruitmentdiner, Utrecht Connected en de Sirius Playground. Het mailadres van de Commissaris Externe Betrekkingen is externe@ulcsirius.nl.

Assessor
De Assessor is verantwoordelijk voor het sociale en culturele programma van Sirius. De Assessor houdt zich voornamelijk bezig met het coördineren van commissies die een grote rol spelen binnen de sociaal-culturele pijler van Sirius zoals de Activiteitencommissie. Deze commissie organiseert activiteiten zoals de Summertime, Sirius meets Tilia, het hockeytoernooi, introductiekamp en meer. Bovendien organiseert de Assessor naast de sociaal-culturele activiteiten samen met de Eerstejaarsreiscommissie de jaarlijkse eerstejaarsreis. Zowel sociale integratie als inhoudelijke verdieping staan tijdens deze reis centraal. Het mailadres van de Assessor is assessor@ulcsirius.nl.

Sponsoren