U bent hier:

OpRecht

OpRecht maart 2023 - Opstand!

  • EDITIE 1
  • JAARGANG XVIII
open pdf

Sinds de Iraanse en Islamitische revolutie in 1979 is het voor vrouwen verplicht om het hoofd te bedekken. 16 september jl. is Mahsa Amini - een 22-jarige studente - door de zedenpolitie opgepakt omdat zij in strijd zou hebben gehandeld met deze regel. Het geweld dat de politie hierbij gebruikte, is haar fataal geworden. Sindsdien demonstreren Iraniërs massaal tegen het beleid van de huidige ayatollah Ali Khamenei en in het bijzonder tegen de onderdrukking van vrouwen. Al 537 demonstranten zijn hierbij omgekomen.

Met deze opstand hopen de Iraniërs de ayatollah van zijn troon te stoten en een overgang teweeg te brengen naar een vrijere samenleving. Maar liefst 81 procent van de Iraniërs wil dat de huidige Islamitische republiek ten val komt. Op deze manier willen ze bereiken dat vrouwen in vrijheid en gelijkheid kunnen leven. Hun leus is dan ook: ‘vrouwen, leven, vrijheid’. 

Opvallend is dat sinds 1979 vrouwen juist massaal naar de steden zijn getrokken om daar te gaan studeren. Hun familie achtte dat immers - omdat de Islamitische republiek was gesticht - veilig genoeg voor hen. Op dit moment is vijftig tot zestig procent van de studenten dan ook vrouw. Hoewel dit op zich blijk geeft van ontwikkeling op het gebied van gendergelijkheid, worden de vrouwen zich door de educatie des te meer bewust van de ongelijkheid.

Het belang van opstand en revolutie wordt bij dezen nog maar eens duidelijk. Zolang niemand tegen een regime opstaat, zal er niets veranderen. Het is ontzettend dapper dat vrouwen en mannen zich verenigen om dit schrijnende onrecht aan te pakken.

In deze editie schrijven we over veel verschillende vormen van opstand. Je zult lezen over vreedzame en gewelddadige vormen van protest en over opstanden uit de geschiedenis en dit alles uiteraard geschreven vanuit een overwegend juridisch perspectief.

Met deze eerste editie van de OpRechtcie ‘23 maakt de commissie van ‘22 plaats voor verse mensen met mooie ideeën, inspirerende stukken en een nieuw geluid. Veel leesplezier aankomend jaar!

Liefs,

Nadine van de Sande (voorzitter OpRechtcie ‘23) en Nienke van der Heijden (voorzitter OpRechtcie ‘22)

open pdf

Sponsoren