U bent hier:

Module Mededingingsrecht

Tijdens je bachelor kom je maar weinig in aanraking met het Mededingingsrecht. Toch is het een heel interessant en divers rechtsgebied. Om Sirii de kans te geven om zich in dit actuele rechtsgebied te verdiepen hebben wij deze Module opgericht. De Module bestaat uit zes bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten zijn van 19:15 - 21:00 uur. Elke bijeenkomst zal worden verzorgd door een grote naam uit het Mededingingsrecht. De Module zal er als volgt uitzien:

 

Do 13 januari: Inleidende bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst zal Marc Kuijper, partner Mededingingsrecht bij Dentons, een inleiding in het Mededingingsrecht geven. De belangrijkste beginselen uit het Mededingingsrecht zullen worden besproken, aan de hand van een uitleg van het juridisch kader van de artikelen 101 en 102 VWEU (artikelen 6 en 24 van de Mededingingswet).

 

Wo 19 januari: De economische kant van de Mededinging

In de tweede bijeenkomst zal Matthijs Visser, partner bij RBB Economics, mededinging bekijken vanuit een economisch perspectief. Een goede Mededingingsjurist weet namelijk hoe de economische markt in elkaar steekt en kent het economische belang van eerlijke concurrentie, marktafbakening en het voorkomen van kartelafspraken. In deze bijeenkomst zal een economische basis worden gelegd, die je gedurende de volgende juridische bijeenkomsten in je achterhoofd kunt houden.

 

Wo 26 januari: Het kartelverbod en milieubelangen

Anna Gerbrandy, hoogleraar Mededingingsrecht aan de UU, zal in deze bijeenkomst dieper ingaan op art. 101 TFEU, een van de twee meest belangrijke artikelen binnen het Mededingingsrecht. Iets wat steeds vaker voorkomt is kartelvorming in het belang van duurzaamheid. Welke afspraken mogen in dat verband wel en niet gemaakt worden? Dit en meer zal worden besproken tijdens de derde bijeenkomst.

 

Wo 2 februari: Misbruik van machtspositie en Big Tech

Artikel 102 VWEU is het andere belangrijke artikel binnen het Mededingingsrecht, dat door de technologische ontwikkelingen en opkomst van Big Tech steeds meer van belang is voor het behoud van eerlijke concurrentie. Tijdens deze bijeenkomst zal daarom Karen Jelgerhuis Swildens, senior managing council bij Booking.com, over haar ervaringen komen vertellen. Zij zal het artikel bespreken in het licht van haar werk bij Booking.com en zal de belangrijkste punten waar zij in haar werk tegenaan loopt met ons delen.

 

Wo 9 februari: ACM - toezicht op de mededinging

Pablo Amador Sanchez, senior legal counsel, Legal Affairs ACM en Rasmus Geertsema, competition lawyer bij ACM, zullen de vijfde bijeenkomst verzorgen. De Autoriteit Consument en Markt is de onafhankelijke toezichthouder die voor de overheid controle uitoefent op de economische markt. De ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. In deze bijeenkomst zal onder andere worden ingegaan op clementie en handhaving door middel van bedrijfsbezoeken.

 

Wo 16 februari: Mededinging en compliance binnen bedrijven

Tijdens de laatste bijeenkomst zullen Jasmijn van Koetsveld en Kim van Haastrecht, beide owners van The Compliance Company, ingaan op de rol van de bedrijfsjurist. Mededinging en compliance speelt een grote rol binnen bedrijven. Bedrijven hebben veelal te maken met compliance programma’s met zowel juridische en niet juridische eisen, waar de mededingingsregels een onderdeel van uit maken. In deze afsluitende bijeenkomst zal nadat er in vorige bijeenkomsten is ingezoomd op de advocatuur en de handhaving, worden ingezoomd op het bedrijf.

De inschrijvingen voor de Module gaan op 24 december om 12:00 uur open en sluiten vrijdag 7 januari om 23:59 uur. Er is maar plek voor 25 studenten, dus wees er snel bij! De eerste bijeenkomst zal in verband met de maatregelen in ieder geval online zijn. Van de andere bijeenkomsten hopen we dat ze fysiek kunnen plaatsvinden in Utrecht. Hierover zullen de deelnemers op de hoogte gehouden worden.

Wij hebben heel veel zin in deze Module en zien jullie aanmeldingen graag tegemoet komen!

 

Liefs, 

Claire Derks en Roos Gomes

Sponsoren