U bent hier:

Module 'De Nederlandse straf- en civielrechtelijke cassatieprocedure'

Tijdens de studie lezen we oneindig veel arresten van de Hoge Raad. Toch weten veel van ons niet hoe het er nu écht aan toe gaat bij de Hoge Raad en bij het gehele cassatieproces. Hoe komt de Hoge Raad tot een oordeel in een lastige zaak? Hoe belangrijk is de rol van de advocaat-generaal (of in sommige gevallen de procureur-generaal) en niet te vergeten die van een wetenschappelijk medewerker, in de cassatieprocedure? En wist je dat zittingen bij de Hoge Raad in het geheel schriftelijk worden afgedaan? Het doel van deze module is om Sirii de mogelijkheid te bieden de verdieping in te gaan wat betreft de wereld van de cassatieprocedure en hen op dit punt voor te bereiden op de rechtspraktijk.De module is opgesplitst in een deel strafrecht (de eerste vier bijeenkomsten) en een deel civiel recht (de laatste twee bijeenkomsten). De sprekers zullen tijdens de module onder andere ingaan op spraakmakende zaken. Denk hierbij aan grote civiele zaken als HR Urgenda en HR Strebrenica, maar ook aan grote strafzaken als HR Stille sms en HR Runescape. Onder de sprekers bevinden zich een paar van de grootste namen binnen (het parket van) de Hoge Raad, waaronder prof. mr. Y. (Ybo) Buruma en prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt.
Let op: dit is een verdiepende module, die ingaat op de ins en outs van de Nederlandse straf- en civielrechtelijke cassatieprocedure. Voorafgaande kennis t.a.v. (de werking van) de cassatieprocedure biedt houvast om hetgeen tijdens de module wordt besproken goed te kunnen volgen en om daarover de discussie te kunnen aangaan. Als deze voorafgaande kennis ontbreekt, maar de module jou toch heel interessant lijkt, wordt er van je verwacht dat je deze ontbrekende kennis jezelf alsnog eigen maakt. De module zal namelijk een interactief karakter hebben, waardoor verwacht wordt dat je in staat bent om een inhoudelijke bijdrage aan de module te leveren.
De agenda ziet er als volgt uit:
Maandagavond 1 maart 2021: prof. mr. Y. (Ybo) Buruma, raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden.
Naast dat hij zal vertellen over zijn functie en werkzaamheden als raadsheer, zal hij ook onder meer stilstaan bij:
• de algemene aspecten die bij het cassatieproces komen kijken;
• de artt. 80a en 81 RO;
• de gang van zaken in raadkamer.
Maandagavond 8 maart 2021: prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, advocaat-generaal bij sectie straf van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Naast dat hij zal vertellen over zijn functie en werkzaamheden als advocaat-generaal, zal hij ook onder meer stilstaan bij:
• de dynamiek tussen het parket en de raad;
• de wijze van samenwerking met het wetenschappelijk bureau;
• een aantal zaken waarin door hem wat uitvoeriger is geconcludeerd.
Maandagavond 15 maart 2021: mr. T.M. (Tessa) de Groot, wetenschappelijk medewerker bij de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden (tevens ULC-alumna).
Naast dat zij zal vertellen over haar functie als wetenschappelijk medewerker en haar werkzaamheden bij het wetenschappelijk bureau, zal zij ook onder meer stilstaan bij al hetgeen bij het doen tot stand komen van een arrest komt kijken.
Maandagavond 22 maart 2021: mr. O.S. (Onno) van Leijenhorst, parketsecretaris bij het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie, met de portefeuille cassatiedesk.
Hij zal stilstaan bij zijn functie als parketsecretaris en ons een goed beeld geven van hetgeen de cassatiedesk doet en over de verhouding tussen cassatiedesk en Hoge Raad.
Maandagavond 29 maart 2021: mr. C.A. (Kees) Streefkerk, raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.
Naast dat hij zal vertellen over zijn functie en werkzaamheden als raadsheer, zal hij onder meer stilstaan bij de spraakmakende zaken HR Urgenda en/of HR Strebrenica. Hij zal dit doen nadat hij ons een introductie heeft gegeven van de civiele kamer, waarin hij al dan niet een beeld geeft van de verschillen tussen de civiele kamer en strafkamer.
Donderdagavond 8 april 2021: prof. mr. R.H. (Ruth) de Bock, advocaat-generaal bij sectie civiel van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Zij zal vertellen over haar functie en werkzaamheden als advocaat-generaal en bovendien zal zij ons uitleggen in hoeverre sectie civiel verschilt ten opzichte van sectie straf.
Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden tussen 19.15 uur en 21.00 uur.
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 22 februari 2021 om 12.00 uur tot en met zaterdag 27 februari 2021 om 23.59 uur. Er zijn maar 25 plekken, dus wees er snel bij!
Net als voor elke module, geldt ook voor deze module dat je minstens aan vijf bijeenkomsten moet deelnemen, dat je de enquête achteraf binnen twee weken moet invullen en dat je aan de vereisten uit het Participatiebeleid moet voldoen.
Deze module wordt georganiseerd door Marcellino Mesiha en Iris Verheul.

Sponsoren