U bent hier:

Module 'De Financiële Sector'

Hoe zorgde de crisis van 2008 voor Europese wetgeving voor de financiële sector?Hoe komt een bank aan een vergunning? Wat is de invloed van Brexit op het financiële landschap? Wat voor financiële buffers moet een bank aanhouden? Welke eisen stelt de wet aan de cultuur van een financiële instelling en de zorgplicht jegens de klanten? Hoe gaat een beursintroductie van een bedrijf in zijn werk? En hoe ziet de financiële sector zich geconfronteerd met kwesties rondom witwassen, duurzaamheid en technologische innovatie?
De financiële sector kan met al zijn moeilijke termen en complexe producten een bijna mystieke sluier over zich heen hebben. Deze module geeft je een inleiding in het ingewikkelde kluwen van financieel toezichtrecht met sprekers van vooraanstaande advocatenkantoren, banken en toezichthouders.
Bijeenkomst 1 (maandag 4 januari): Europeanisering van de financiële sector
Sprekers: Sam Visser en Maarten Weekenborg van De Brauw Blackstone Westbroek
Er wordt in de eerste bijeenkomst een fundament gelegd voor begrip van de financiële wereld, door de omstandigheden te schetsen waarin het Europese financieel toezichtrecht tot stand is gekomen. Ook wordt vanuit deze brede blik gekeken naar huidige Europese initiatieven met betrekking tot het financiële landschap en worden de bevoegdheden van verschillende toezichthouders besproken.

Bijeenkomst 2 (maandag 11 januari): Markttoegang & Brexit
Sprekers: Sander van Leijenhorst en Gabriella Eekhout-Saiu van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

In deze bijeenkomst krijgen de deelnemers een beeld bij het proces van vergunningsverlening van een financiële instelling. Ook wordt er ingegaan op de invloed van Brexit op de Nederlandse financiële markt, waaronder de markttoegang van Britse financiële ondernemingen.

Bijeenkomst 3 (maandag 18 januari): De stabiele financiële instelling
Sprekers: Samantha Daniëls en Juan Vervuurt van ABN Amro

Na de inleiding van de eerste bijeenkomst in het Europese raamwerk van toezicht, wordt er nader ingegaan op één van de belangrijkste doelstellingen van dit raamwerk: financiële stabiliteit. In deze bijeenkomst komen namelijk de prudentiële vereisten voor een financiële instelling aan bod.
Bijeenkomst 4 (maandag 15 februari): Gedragstoezicht
Sprekers: Maurits ter Haar en Tjalling Waterbolk van De Brauw Blackstone Westbroek
Na de crisis van 2008 had de financiële sector te kampen met een flink imagoprobleem. Om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen, werden er vanuit de Europese wetgever en de verschillende toezichthouders meer vereisten ontwikkeld voor het gedrag van financiële instellingen. Deze vereisten hebben betrekking op de bedrijfsvoering (zoals de bankierseed en een zorgplicht jegens klanten bij kredietverlening) en op de activiteit op de financiële markten (zoals transparantievereisten en het verbod op marktmisbruik. In deze bijeenkomst worden de belangrijkste gedragsregels besproken.
Bijeenkomst 5 (maandag 22 februari): Financieren van de reële economie: IPO’s
Sprekers: Sabrina Legerstee en Tessa van Berkum van NautaDutilh
Behalve de traditionele kredietverlening, spelen banken ook op andere manieren een rol bij het verkrijgen van financiering voor een bedrijf. Een Initial Public Offering (IPO), oftewel een beursintroductie, is hier een interessant voorbeeld van. In deze bijeenkomst nemen twee advocates je bij de hand door het proces van zo’n eerste uitgifte van beursgenoteerde aandelen.
Bijeenkomst 6 (maandag 1 maart): De financiële sector in beweging: AML, duurzaamheid en FinTech
Sprekers: Charlotte Dijkstra en Thomas van Galen van De Nederlandsche Bank (DNB)
Van financiële instellingen wordt steeds meer gevraagd dat zij een maatschappelijke rol vervullen. Zij moeten witwassen tegengaan en zich inzetten voor het klimaat. Tegelijkertijd moeten traditionele banken in rap tempo digitaliseren om te kunnen blijven concurreren met innovatieve spelers op de markt. In deze laatste bijeenkomst praten we over de recente ontwikkelingen en discussies in de financiële wereld.
De inschrijvingen gaan vrijdag 18 december om 12:00 uur open en sluiten vrijdag 25 december om 23:59 uur. Er zijn maar 25 moduleplekken, dus meld je snel aan!
NB: om een modulecertificaat te behalen moet je minstens 5 modulebijeenkomsten bijwonen en na afloop de enquête binnen 2 weken invullen. Afmelden voor een bijeenkomst kan via vicepraeses@ulcsirius.nl.
De module wordt georganiseerd door Sam Visser en Mandy van Boven.

Sponsoren