U bent hier:

Functieomschrijving Praeses

De Praeses is de voorzitter van het studentenbestuur van Sirius en heeft een zeer veelzijdig takenpakket; het voorzitten van de ALV’s (algemene ledenvergaderingen), het coördineren van commissies (in ieder geval de Promotiecommissie, de Diescommissie en de Kiescommissie), wekelijks vergaderen met het studentenbestuur en nog veel meer! De Praeses is eindverantwoordelijk voor bijna alle zaken die met Sirius te maken hebben en zorgt dat de dagelijkse gang van zaken soepel verloopt. Zo heeft de Praeses nauw contact met verschillende partijen zoals het (docenten)bestuur van het Utrecht Law College, de Universiteit Utrecht en de studieverenigingen van het departement Rechtsgeleerdheid.

Daarnaast houdt de Praeses zich veelal bezig met beleidsmatige onderwerpen en andere keuzes binnen Sirius. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het balans van de drie pijlers in de jaaragenda onderhouden, diversiteit en inclusie binnen de vereniging, de professionalisering van Sirius doorzetten en het besturen van de vereniging in lijn met het Meerjarenplan 2020-2025. Binnen het studentenbestuur heeft de Praeses niet alleen een leidende rol, maar in veel gevallen ook een ondersteunende rol ten opzichte van de andere bestuursleden. Als Praeses heb je minder concrete taken dan bij andere functies, maar ben je bijna overal bij betrokken. Dit betekent dat de taken per week erg uiteen kunnen lopen en dat de Praeses zich beweegt op het snijvlak van het inhoudelijke, sociale en arbeidsmarktoriënterende aanbod van Sirius.

Sponsoren