U bent hier:

Functieomschrijving Fiscus

De Fiscus van Sirius houdt het financiële beleid in de gaten en is hiervoor ook verantwoordelijk. Aan het begin van het jaar moet die een schatting maken van de inkomsten (met de CEB) en de uitgaven, de jaarbegroting. Afhankelijk hiervan worden commissiesbudgetten gegeven zodat zij aan de slag kunnen. Gedurende het jaar moet deze begroting nageleefd en soms bijgewerkt worden.

De rest van het jaar is de Fiscus druk met het begeleiden van de commissiefisci met het maken van de begrotingen. Deze moeten uitgelegd, gecontroleerd en bijgehouden worden. Totdat een begroting is goedgekeurd door de Fiscus kunnen commissies immers niet aan de slag. Sommige commissies hebben grote uitgaven waarvoor offertes getekend moeten worden. Aangezien het hier gaat om geld is de Fiscus vaak één van de twee bestuursleden die het ondertekend, en de Fiscus moet daarom ook goed de algemene voorwaarden controleren. Afgelopen jaren was dat van heel groot belang vanwege de annuleringsregelingen rondom het Covid-19 virus, maar ook de normale annuleringsregelingen en bijvoorbeeld regelingen rondom schade moeten goed gecontroleerd worden.

Ook speelt het maken van facturen, betalen van facturen en het betalen van restituties een grote rol. Al deze dingen moeten gecontroleerd worden voordat ze betaald/ verstuurd worden.

Alle mutaties (inkomsten, uitgaven, afschrijvingen, etc.) moeten daarnaast worden verwerkt in het boekhoudprogramma E-boekhouden. Dit moet het hele jaar bijgehouden worden, zodat de belastingaangifte gedaan kan worden. Om te voorkomen dat er problemen met de belastingdienst komen moet de boekhouding perfect is. In je eentje is dat haast onmogelijk, zeker als je soms honderd mutaties op één dag moet invoeren/ verwerken. Gelukkig helpt de Kascommissie bij het controleren zodat er vier paar extra ogen is.

Als Fiscus begeleid je natuurlijk ook commissies. Behalve de Kascommissie (daar ben je geen bestuurscoordinator, maar daar word je gecontroleerd) heeft de Fiscus geen vaste commissies. Je kunt dus kiezen naar commissies die je leuk en leerzaam lijken.

In de laatste maand van het bestuursjaar is het zeker geen rustmaand voor de Fiscus. De laatste, en misschien wel grootste, taak van de Fiscus is het maken van het jaarverslag. Hiervoor moeten alle commissiebegrotingen afgesloten zijn (overeenkomen met het boekhoudprogramma) en moeten alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden met toelichting opgeschreven worden. Dit jaarverslag wordt met behulp van de accountant van Sirius, met wie ook onder andere aangiften gecontroleerd worden, opgesteld en moet precies overeenkomen met wat op de rekening staat en wat in het boekhoudprogramma staat.

Sponsoren