U bent hier:

Functieomschrijving Assessor

De Assessor is het sociale hart van de vereniging en houdt zich voornamelijk bezig met het coördineren van commissies die een grote rol spelen binnen de sociaal-culturele pijler van Sirius. Dit zijn de Activiteitencommissie, Bandcommissie en Introductiekampcommissie. De sociaal-culturele pijler is erg belangrijk: het Utrecht Law College is een sterke gemeenschap waar de studenten zelf actief aan bijdragen. Alle sociale en culturele activiteiten komen ten goede aan de integratie binnen Sirius, de samenwerking tussen de leden en natuurlijk de sfeer!

Met de Activiteitencommissie organiseert de Assessor activiteiten zoals de Summertime, de Familiedag en het Hockeytoernooi. Het jaarlijkse introductiekamp voor de nieuwe lichting Sirii wordt georganiseerd door de Introductiekampcommissie. De Bandcommissie zorgt ervoor dat Sirii hun muzikale creativiteit kwijt kunnen door samen te muziek te spelen. Indien de Assessor een eerstejaars is, organiseert die naast de sociaal-culturele activiteiten samen met de Berlijnreiscommisie de jaarlijkse eerstejaarsreis naar Berlijn. Zowel sociale integratie als inhoudelijke verdieping staan tijdens deze reis centraal. Als de Assessor een ouderejaars is, kan de Berlijnreiscommissie vervangen worden door een andere commissie die in diens takenpakket past.

Door het takenpakket van de Assessor is die vaak creatief bezig, staat die veel in contact met verschillende mensen en enthousiasmeert die andere Sirii. Kortom, een erg brede en sociale functie binnen Sirius.

Sponsoren