U bent hier:

Functieomschrijving ab Actis

De ab Actis is de secretaris binnen het studentenbestuur en vormt vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de leden. De ab Actis is dan ook de schakel tussen toekomstige leden, huidige leden, het studentenbestuur en alumni. Binnen de portefeuille van de ab Actis vallen een breed scala aan taken. Zo verstuurt de ab Actis de wekelijkse nieuwsbrief naar de leden en is hij of zij verantwoordelijk voor de sociale media van de vereniging. Daarnaast houdt de ab Actis de website en de app bij. Zo maakt de ab Actis nieuwe evenementen aan, informeert leden via de app en de mail en
plaatst nieuwsberichten en bedrijfsbanners.

Verder notuleert de ab Actis tijdens vergaderingen, zoals de wekelijkse bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. De ab Actis is vervolgens ook verantwoordelijk voor het ordenen van deze documenten. Gelet op de centrale plek van de ab Actis binnen het studentenbestuur, zal hij of zij tevens zorgen voor een gestroomlijnde communicatie binnen de studievereniging. Tot slot heeft de ab Actis nog een aantal overige taken, zoals het reserveren van lokalen en het inplannen van commissiegesprekken.

Hieronder vind je nogmaals in één overzicht de taken van de ab Actis:

  • Het opstellen en versturen van de weekmail. Hieronder valt bijvoorbeeld het naar eigen creativiteit invullen van het introductiestuk van de weekmail en het selecteren van externe berichten.
  • Het bijhouden van de website en de app. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanmaken van nieuwe evenementen en het bijwerken van bedrijfsprofielen en bedrijfsbanners.
  • Het notuleren van vergaderingen, zoals de wekelijkse bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.
  • Het ordenen van documenten. Hieronder valt bijvoorbeeld het bijhouden van alumnibestanden en het bewaren van foto’s en video’s.
  • Het bijhouden van het ledenbestand. Hieronder valt bijvoorbeeld het archiveren van gegevens van alumni en het toevoegen van gegevens van nieuwe eerstejaars studenten.
  • Het bijhouden van sociale media, zoals de openbare Instagram-pagina.
  • Het zorgen voor een gestroomlijnde communicatie binnen de studievereniging. Hieronder valt bijvoorbeeld het zijn van een aanspreekpunt voor de leden en het zorgen voor een heldere communicatie vanuit het studentenbestuur.
  • Het begeleiden van enkele commissies. In voorgaande jaren vielen doorgaans de Designcommissie, de OpRechtcommissie en de Almanakcommissie onder de ab Actis.
  • Overige taken, zoals het inplannen van commissiegesprekken en het erop toezien dat er zorgvuldig met privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

Mocht je nog vragen hebben over de functie of het zijn van een bestuurslid in het algemeen, schroom dan niet een mail te sturen naar secretariaat@ulcsirius.nl!

Sponsoren