U bent hier:

Algemene Informatie

Het nieuwe studiejaar is begonnen en dat betekent dat de bestuursverkiezingen er weer aankomen. Bestuur XVII gaat plaatsmaken voor het volgende bestuur: bestuur XVIII. Op deze pagina is alle informatie omtrent de bestuursverkiezingen te vinden met ook informatie over het bestuur en haar functies. Hieronder wordt de kiesprocedure toegelicht en is een overzicht met de belangrijke data te vinden.

Op grond van artikel 11 van de statuten van Studievereniging Sirius wordt het bestuur gekozen door de leden. Dit gebeurt op de Kies-ALV* op 12 oktober 2022. Het bestuur doet een voordracht tot een nieuw bestuur. Zij stelt dus een bestuur op waarvan zij denkt dat dit het beste bestuur is voor komend jaar. Hiervoor laat het bestuur zich op grond van het door de leden vastgestelde Kiesreglement adviseren door de Kiescommissie**. Kandidaten melden zich aan bij de Kiescommissie en komen vervolgens ook voor de Kiescommissie op gesprek. Een kandidaat meldt zich aan door een motivatiebrief en CV naar kiesco@ulcsirius.nl te sturen, zie data hieronder. Op basis hiervan brengt de Kiescommissie een advies uit aan het bestuur. Vervolgens doet het bestuur uiterlijk 30 september 2022 een officiële voordracht. Het bestuur kan het advies van de Kiescommissie zowel overnemen als hiervan afwijken. Kandidaten, die zich bij de Kiescommissie hebben aangemeld en niet zijn voorgedragen, kunnen zich tegenkandidaat stellen. Op de Kies-ALV zullen alle voorgedragen kandidaten en tegenkandidaten speechen. Hierna stemmen de leden over de kandidaten en stellen zo hun nieuwe bestuur samen.

Let op: op grond van het Kiesreglement kan een lid zich slechts kandidaat stellen wanneer zij de Kiesprocedure hebben doorlopen. Dit houdt in dat het lid zich tijdig bij Kiescommissie moet hebben aangemeld en op gesprek zijn geweest bij de Kiescommissie.

De kiesprocedure in stappen en de belangrijke data:

1. 5 september 2022: inschrijvingen worden geopend
2. Aanmelden bij de Kiescommissie met motivatiebrief en CV
           - deadline ouderejaars: 14 september 2022 om 23:59
           - deadline eerstejaars: 18 september 2022 om 23:59
3. 19-23 september: gesprek bij de Kiescommissie
4. 30 september 2022: voordracht bestuur XVIII wordt bekend gemaakt. Alle kandidaten worden van tevoren gebeld met de uitslag.
5. Niet voorgedragen kandidaten kunnen zich aanmelden als tegenkandidaat tot uiterlijk 7 oktober 2022 om 23:59 
6. Het nieuwe bestuur wordt 12 oktober 2022 gekozen op de Kies-ALV

* Een ALV is een Algemene Ledenvergadering. Dit is een vergadering waar beleid wordt besproken en het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Tevens hebben leden stemrecht over punten waarover gestemd dient te worden. Op de Kies-ALV wordt gestemd over de kandidaten. De kandidaat voor een bestuursfunctie die meer dan 50% van de stemmen heeft, komt in het bestuur terecht.

** De samenstelling van de Kiescommissie is te vinden op de website onder het kopje Commissies en dan Kiescommissie.

Sponsoren