U bent hier:

Functieomschrijving Praeses

De Praeses is de voorzitter van het studentenbestuur en heeft een zeer veelzijdig takenpakket; het voorzitten van de ALV’s, het coördineren van commissies (de Promotiecommissie, de Dies/Lustrumcommissie en de Kiescommissie) wekelijks vergaderen met het studentenbestuur en nog veel meer!

In de kern is de Praeses eindverantwoordelijk voor vrijwel alle zaken die met Sirius te maken hebben en wordt het dagelijkse reilen en zeilen in de gaten gehouden. Zo heeft de Praeses veel contact met verschillende partijen zoals het (docenten)bestuur van het Utrecht Law College, de Universiteit Utrecht en de studieverenigingen van het departement Rechtsgeleerdheid. Daarnaast houdt de Praeses zich veelal bezig met enkele beleidsmatige onderwerpen en keuzes binnen Sirius. Denk hierbij aan de diversiteit en inclusie binnen de vereniging en het Utrecht Law College, het dan wel niet aanstellen van een vertrouwenspersoon en het besturen van de vereniging in lijn met het Meerjarenplan 2020-2025.

Binnen het studentenbestuur heeft de Praeses niet enkel een leidende rol, maar in veel gevallen ook een ondersteunende rol ten opzichte van de andere bestuursleden. Dit betekent dat de taken per week erg uiteen kunnen lopen en dat de Praeses zich beweegt op het snijvlak van het inhoudelijke, sociale en arbeidsmarktoriënterende aanbod van Sirius. Daarnaast ziet de Praeses ook toe op een goed evenwicht binnen de drie pijlers van het Utrecht Law College.

Sponsoren