U bent hier:

Functieomschrijving Fiscus

De Fiscus is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De Fiscus houdt zich bezig met de resultatenrekening, maar ook. met de financiële plannen van vrijwel elke commissie. Hiernaast doet de Fiscus alle betalingen en stelt hij of zij alle facturen op. Hier komt een divers takenpakket bij kijken, dat ziet op de verdeling van het geld binnen de vereniging, het bijhouden van een juiste financiële administratie en het omgaan met belasting.

Financiële beleid
Een van de kerntaken van de Fiscus is het opstellen en bijhouden van de jaarbegroting. Aan het begin van het jaar maakt de Fiscus een begroting voor de vereniging en wordt het geld verdeeld over de commissies en evenementen. Daarnaast ziet de Fiscus erop toe dat alle facturen aan en door Sirius betaald worden. Als mensen niet op tijd betalen, dan is de Fiscus is verantwoordelijk voor het uitstippelen en handhaven van het beleid omtrent debiteuren.

Financiële administratie
Naast het financiële beleid is de Fiscus ook verantwoordelijk voor de boekhouding en overige financiële administratie. Dit betekent dat de Fiscus alle inkomsten en uitgaven verwerkt en verantwoord in de boekhouding. Ook is het van belang dat je op een juiste manier de belastingregels toepast. Deze regels kunnen best ingewikkeld zijn, dus dit onderdeel vergt vaak het nodige uitzoek werk. Dit is primair de taak van de Fiscus, maar de Kascommissie speelt hierbij ook een rol. De Kascommissie controleert de boekhouding, maar heeft de afgelopen jaren ook een meer ondersteunende rol gekregen.

Commissies
Als Fiscus ben je bij veel commissies betrokken. Je moet namelijk de financiële plannen van vrijwel elke commissie in de gaten houden en controleren. Hierbij werk je veel samen met de fisci uit de betreffende commissies. De Fiscus geeft de commissieleden een instructies, helpt bij het opstellen van de begroting, controleert deze regelmatig en ondersteunt de commissieleden waar nodig.

Daarnaast is ook de Fiscus, zoals ieder bestuurslid, bestuurscoördinator van een aantal commissies. De Fiscus heeft – naast de Kascommissie - geen vaste commissies. Het verschilt dus per jaar welke commissies de Fiscus begeleidt. De afgelopen jaren was de Fiscus betrokken bij de Ouderejaarsreiscommissie, de Pleitteamcommissie, de Introkampcommissie en/of de Ledenweekendcommissie.

Sponsoren