U bent hier:

Algemene Informatie

Nu het nieuwe collegejaar is begonnen, begint ook de kiesprocedure voor Bestuur XVII. Deze pagina bevat alle relevante informatie over deze procedure en geeft daarmee een overzicht van alle belangrijke data. Lees deze informatie dus goed door als je overweegt je aan te melden voor het volgende Sirius bestuur. Dit kan uiteraard wederom ook als je eerstejaars bent

Zoals is omschreven in het Kiesreglement 2021-2022, draagt het Bestuur een Kandidaatsbestuur voor aan de ALV*, nadat zij advies over de voordracht heeft ingewonnen van de Kiescommissie**. Om tot een goed advies te kunnen komen, draagt de Kiescommissie verantwoordelijkheid over de kiesprocedure, die er als volgt uitziet:

Op maandag 6 september gaan de aanmeldingen open. Iedereen kan zich aanmelden door een e-mail te sturen met daarin een motivatiebrief (max. 2 pagina’s) en CV naar kiesco@ulcsirius.nl. Je kan je aanmelden voor één of meerdere bestuursfuncties. Ouderejaars kunnen zich aanmelden tot en met woensdag 15 september. Eerstejaars kunnen zich aanmelden tot en met zondag 19 september. Na het sluiten van de aanmeldingen gaat de Kiescommissie sollicitatiegesprekken voeren met iedereen die zich heeft aangemeld. Na deze gesprekken adviseert de Kiescommissie Bestuur XVI over de voordracht. De voordracht van het Kandidaatsbestuur wordt vervolgens op vrijdag 1 oktober bekendgemaakt. Leden die zich hebben aangemeld voor Bestuur XVII en op sollicitatiegesprek zijn geweest bij de Kiescommissie, maar helaas niet worden voorgedragen, kunnen zich tot en met zondag 10 oktober verkiesbaar stellen als tegenkandidaat. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ulcsirius.nl. Tijdens de ALV op woensdag 13 oktober vindt de bestuursverkiezing plaats. 

Om iedereen goed te informeren over de verschillende functies in het bestuur en hoe het is om bestuurslid bij Sirius te zijn, wordt er de komende tijd op verschillende manieren informatie hierover gedeeld. Een overzicht van de bestuursfuncties is hier te vinden door verder te klikken onder "Bestuursverkiezingen 2021”. Daarnaast wordt veel informatie gedeeld via de weekmail en de verschillende social media kanalen van Sirius. Houdt de Insta en Facebookpagina daarom de komende dagen goed in de gaten, zodat je niets hoeft te missen! Bovendien vindt er op maandag 13 september een vragenmoment met een aantal huidige bestuursleden plaats en op de ALV van woensdag 15 september wordt ook stilgestaan bij de verschillende bestuursfuncties. Mocht je nog vragen hebben over een specifieke bestuursfunctie, dan kan je die daar stellen. Natuurlijk kan je daarbuiten ook altijd terecht bij het betreffende bestuurslid. 

De kiesprocedure in het kort in zes stappen met bijbehorende belangrijke data:

  1. 6 september 2021: inschrijvingen worden geopend.
  2. Aanmelden bij de Kiescommissie met motivatiebrief en CV (kiesco@ulcsirius.nl)
  • deadline ouderejaars: 15 september 2021 om 23:59
  • deadline eerstejaars: 19 september 2021 om 23:59
  1. Kalenderweek 38/39: gesprek bij de Kiescommissie.
  2. 1 oktober 2021: voordracht bestuur XVII wordt bekend gemaakt. Alle kandidaten worden van tevoren gebeld met de uitslag.
  3. Niet voorgedragen kandidaten kunnen zich aanmelden als tegenkandidaat tot uiterlijk 10 oktober 2021 om 23:59.***
  4. Het nieuwe bestuur wordt 13 oktober 2021 gekozen op de Kies-ALV.

* Een ALV is een Algemene Ledenvergadering. Dit is een vergadering waar beleid wordt besproken en het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Tevens hebben leden stemrecht over punten waarover gestemd dient te worden. Op de Kies-ALV wordt gestemd over de bestuurskandidaten. De kandidaat voor een bestuursfunctie die meer dan 50% van de stemmen heeft, komt in het bestuur terecht.

** De samenstelling van de Kiescommissie is te vinden op de website onder het kopje Commissies en dan Kiescommissie.

*** Let op: op grond van het Kiesreglement kan een lid zich slechts kandidaat stellen wanneer zij de Kiesprocedure hebben doorlopen. Dit houdt in dat het lid zich tijdig bij Kiescommissie moet hebben aangemeld en op gesprek moet zijn geweest bij de Kiescommissie.

Sponsoren