U bent hier:

Adviesgroep Diversiteit en Inclusiviteit

Doelstellingen Adviesgroep D&I

Inleiding
Heb jij ervaringen en/of ideeën op het gebied van diversiteit en inclusiviteit binnen Sirius? En wil je die delen? Dan kan je bij de Sirius Adviesgroep Diversiteit & Inclusiviteit terecht! In dit document kun je lezen hoe het initiatief begon, waar we voor staan en hoe we onze doelen willen bereiken.

Het begin
Meer aandacht besteden aan het thema ‘Diversiteit en Inclusiviteit’ is iets wat al jaren op de agenda stond. De Nederlandse maatschappij is erg divers en we zouden graag willen zien dat Sirius een weerspiegeling is van deze diversiteit en ook waarborgt dat iedereen zich goed voelt binnen de vereniging. Om een preciezere invulling te geven aan dit thema, kwam er in het jaar 2020 een oproep aan de leden om vertrouwelijk met Bestuur XV hierover in gesprek te gaan. Uit deze gesprekken is het idee ontstaan om een vaste adviesgroep, op dit thema gefocust, te beginnen. Deze Adviesgroep bestaat uit leden van Sirii met verschillende achtergronden en komend uit verschillende jaarlagen.

Waar staan we voor? 
Een van de hoofddoelen van het ULC is om binnen het honoursprogramma een ‘community gevoel’ te creëren tussen de studenten. Dit begrip is ruim en het gaat erom dat iedereen zich binnen de vereniging écht thuis voelt. Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke begrippen die het community gevoel kunnen versterken.

Inclusiviteit betreft alles wat binnen de vereniging plaatsvindt. Inclusiviteit houdt in dat iedereen zich thuis voelt binnen Sirius. Diversiteit is vooral van belang bij de toelatingsprocedure. Omdat de Promotiecommissie het ook als één van haar kerntaken ziet om de diversiteit te vergroten van de studenten die zich aanmelden voor het ULC, hebben wij besloten om in de eerste plaats te focussen op inclusiviteit. Wij zijn ons ervan bewust dat diversiteit en inclusiviteit communicerende vaten zijn die soms niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom is diversiteit ook zeker iets wat we in ons achterhoofd houden.

Hoe verhouden we ons tot de rest van de vereniging? 
Dat is een terechte vraag, aangezien we binnen Sirus al de Promotiecommissie, de Inhoudelijke Activiteitencommissie en een Reflectiecommissie hebben, die grenzen aan deze onderwerpen. Toch denken wij dat we veel kunnen bieden. De Adviesgroep zal fungeren als een klankbord voor alle onderwerpen die te maken hebben met inclusiviteit en diversiteit. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de Adviesgroep een onafhankelijk orgaan is. Anders dan in het geval van een commissie, is er dan ook geen bestuurscoördinator bij de groep betrokken.  

Onze werkwijze
De Adviesgroep geeft het studentenbestuur gevraagd en ongevraagd advies. Ook kunnen we een luisterend oor bieden. Het staat elke Siri (of commissie) vrij om contact met ons op te nemen, om bijvoorbeeld vragen en ervaringen naar ons te sturen en met ons te delen. Naar aanleiding daarvan kan je ook altijd een gesprek aanvragen. Dan gaan we in gesprek met jou over jouw ideeën, opmerkingen of andere zaken. Tijdens het gesprek bespreken we dan met jou waar behoefte aan is. Dit kan dan bijvoorbeeld leiden tot concrete oplossingen of andere vervolgstappen. De Adviesgroep gaat samen met het studentenbestuur regelmatig in gesprek over de door ons gegeven adviezen en ook over hetgeen door jullie naar voren wordt gebracht. 

De Adviesgroep werkt met volledige en strikte anonimiteit. Alles wat besproken wordt blijft binnen de Adviesgroep en alles wat met het studentenbestuur besproken wordt, wordt anoniem besproken. Wanneer je met iets naar ons toekomt, kan je er dus zeker van zijn dat het bestuur en de rest van Sirius niet weet dat je hiermee gekomen bent. 

Samenstelling

De Adviesgroep Diversiteit & Inclusiviteit bestaat uit:

Elise Kolen

Eline Maas

Katya Hrytsyuk

David Kramer

Nick de Hek

Nina van Ommeren

Schroom niet om contact met ons op te nemen! Wij zijn te bereiken via: adviesgroepdi@ulcsirius.nl

Sponsoren